Prijava na Alive Step Up

Izpolnjena prijavnica ne pomeni potrjena prijava. Le plačilo potrdi vašo prijavo. Aktualen cenik velja na dan vašega plačila in ne na dan izpolnjene prijavnice.